BJÖRNBÄRSTROLLET

OCH DEN GULA NÄBBEN

Feridun Oral

3-6 år
Dags för flyttfåglar att ge sig av. Den lilla fågeln med gul näbb mis-sade helt sin flock. Hon är ensam och förtvivlad. Hon vet inte vad hon ska ta sig till. Då beslutar sig Stora Trädet och Björnbärstrollet för att hjälpa henne. Att ge henne ett möj-ligt liv..