DRÖMVANDRAREN

Helena Johansson 

Dardana Hatashi

3-6 år

 ”Man kan tro att  drömmarna  styrs  av slumpen, att  de  kommer  till  dig  av chans. Då  vet  man  inte  hur man fångar  dem, hur man styr  drömmarnas  dans.”


Drömvandraren är en nyskapande och härlig barnbok där läsaren får svepas med i en vandring mellan fantasifulla drömvärldar. Barnen får utforska sin kreativitet genom att färglägga delar av boken och bygga en liten uppfinning som tillåter dem att själva stiga in i drömvärlden …