HERTYS BOK

Ingrid Vistrand

 

ISBN: 978-91-981350-4-6

Band: Inbunden

Sidor: 136En berättelse om ett kvinnoliv på den svenska landsbygden, grun-dad på hågkomster, foton och doku-ment.


… i skenet från den orange skriv-bordslampan, ”Apelsinlampan”, skri-ver systerdottern i februari 2014 de sista raderna om Lilla H – Herty…