GENERALSEKRETERAREN

Låt mig med öppna ögon läsa den bok mina dagar skriver- och lära

Per Starke 


ISBN: 978-91-88453-54-9

Antal sidor: 158


Bokens ärende är att ge kött och blod åt den idag rådande ledarskapsmodellen Transfor­ merande ledarskap. Det kan vara lättare att förstå en modell, när man ser den gestaltad i en verklig människa, Dag Hammarskjöld.


Dag Hammarskjöld innehade ett av världens främsta ledaruppdrag, som general­ sekreterare för Förenta nationerna under det dramatiska ”kalla kriget”.