MED FÅ ORD

Hamdi Özyurt

 

ISBN:978-91-981350-2-2

Band: Mjukpärm

Sidor: 70

 

Hamdi Özyurt har ritat skämtteckningar åt svenska, turkiska och kurdiska tidningar och tidskrifter i många år. De flesta av hans teck-ningar är helt utan text, då uppfattar varje be-traktare teckningarna olika, vilket gör dem rikare och betraktare mer engagerad enligt Hamdi. I den här samlingen finns en del av fle-ra hundra skämtteckningar som han har ritat.