Agneta Lundin

Född och uppväxt i mälarstaden Strängnäs. Knäckte tidigt koden till läsandet och därifrån var det nära till skrivandet.

Att berätta med ”penna i hand” är sedan dess ett basalt behov, en glädje, må vara svårt ibland, stort eller smått men alltid närvarande, kopplat till olika skrivuppdragbland annat en kortroman, den historiska/dokumentärromanen

Ödesnatten, flera av scenerna i de dramatiserade stads-vandringarna och publicerade resebrev från flera långa resor i Latinamerika.


Bland studier och arbetsliv kan nämnas många år som tolk, producent för Gustav Vasa krönikespel samt littera-turvetenskap och folkrätt. Har tilldelats Landsbygdens Författarstipendium.