Annamaria Bauer (1963) är ursprungligen från Stockholm och bosatt på södra Gotland. Hon har tidigare publicerats på Alida Bok/ Upp- sala och verkat som skribent, illus-tratör och kåsör i facktidningar och skrifter. Hon är verk-sam inom kulturen som bildkonstnär och sångerska och har främst arbetat med musik i pedagogisk verksamhet för multifunktions-hindrade barn, unga och vuxna. Föru-tom sina regionalpolitiska har hon uppdrag som officiant för profana vigslar och begravningar Hennes skrivande har gärna flytande och oklara gränser mellan prosa och poesi och ofta kan man i hennes texter finna helt nypå-hittade ord.

 


Annamaria Bauer, eller Anna som vi känner henne, är en mycket uppskattad begravnings-förrät-tare på Gotland, kanske framförallt på grund av sin självklara respekt för människors olikhet. Hon hjälper människor igenom deras svåra passager och månar om att var och en ska få vara hu-vudperson i sitt eget känsloliv. Med ödmjukhet och lust till livet och människan är hon ett stort och behövligt stöd för många i stunder av sorg och avsked. Genom sitt raka sätt och sin orädda inställning lyckas hon avdramatisera och lugna.

Annamaria Bauer