Hamdi Özyurt

Hamdi Özyurt är författare, poet och tecknare. Hittills har han gett ut 22 böcker. Sju av dem är romaner.