Jitka Zamrazilova-Jakmyr 

Jitka Zamrazilová–Jakmyr föddes 1941 i Prag. Hon stu-derade vid den humanistiska fakulteten vid Prags uni-versitet med turkologi som huvudämne. 1968 dokto-rerade hon vid samma fakultet med en avhandling om en  turkisk folkroman   “Kerem och Asli”.  Sedan 1973 är hon bosatt i Lund. Hon har varit verksam vid den Orientaliska institutionen i Prag och vid Lunds universitet som fors-kare, men har även arbetat en hel del med turkiska böcker för olika bibliotek. Hon har gjort en del översättningar från turkiska till svenska, mestadels poesi och noveller. Hon har forskat i ämnet turkiska migranter, med tyngdpunkten på turkiska författare i Europa. Hennes största intresse är dock folklig turkisk litteratur, i synnerhet dikter av  truba-durer som Kerem eller Karacaoglan.