Karolina Larsson

Jag som har skrivit boken Tuva mitt emellan heter Karo-lina Larsson. Som författare skriver jag såväl facklitteratur som barnlitteratur och poesi. Oavsett vilken genre jag tar mig an så är det viktigt för mig att aldrig underskatta lä-saren. Jag strävar efter att den som läser får med sig nå-got tankeväckande från boken, och utmaningen i att skriva barnböcker är att de ska tilltala och locka både barnen och de vuxna som högläser för dem. 


Till yrket är jag leg. logoped vilket gett mig möjligheten att arbeta med barns språk, läs- och skrivutveckling på olika sätt under hela mitt yrkesliv. Sedan 2020 är jag även doktorand i logopedi vid Lunds universitet, vilket ger mig möjlighet att utforska det akademiska skrivandet. 

Jag älskar att läsa såväl barn- som vuxenlitteratur eftersom böcker kan berika livet med upp-levelser, fantasi, intryck, lärande, drömmar och perspektiv. Som barnboksförfattare hoppas jag kunna bidra till positiva och mysiga läsupplevelser för de barn som tar del av mina böcker.