Matti Edén

Matti Edén, född 1967 i Lund. Uppvuxen på landet i mellan-skånska Höör. Studier i musik och humaniora vid Lunds Univer-sitet, Uppsala Universitet och Roskilde Universitetscenter i Dan-mark. Arbetat som frilansande musikskribent sedan 1994, bland annat för Sydsvenska Dagbladet och Kvällsposten. Publicerat artiklar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och tidskriften Artes. Arbetar också som lärare i musik och teater på Kulturskola. Har regisserat teater i Höörs Amatörteatersällskap och musik-teater i Höörs sommaropera


Isen, en självbiografiskt grundad berättelse är Mattis debutroman. Temat är överlevnad.