Susanna Lindeby föddes i Lund 1966. Hon gick konst-skolan Riddarfjärdsskolan på Söder Mälarstrand i Stock-holm där hon hade stor frihet att ägna sig åt foto, måleri, grafik och andra konstarter. Därefter fortsatte Beckmans Designhögskola i 3 år med uppdrag inom innovation, de-sign och illustration, bland annat åt Expressen och Natur & Kultur. Tv-reporter och politikeruppdrag föranledde studier till en fil kand i statsvetenskap. Multiaktiv har hon sedan skapat tygmönster i samarbete med Elobina och haft utställningar i keramisk skulptur.


Intresset för att fördjupa sig i nya fält fick henne att läsa till sjuksköterska. Under utbildningen arbetade hon även som litteraturskribent åt Nya Wermlandstidningen.


 


Hon är idag verksam som trader där det multidisciplinära tänkandet och intressena förenas på ett nytt kreativt sätt. Hon arbetar också regelbundet som sjuksköterska, samt gör tygmönster och skriver skönlitterärt.

 

Skrivande startade i femtonårsåldern med dagböcker, något som sedan pågått med få avbrott. På Biskops Arnös litterära sommarkurs började hon finna sin röst, i diktform. Därefter följde universitetsstudier i kreativt skrivande och publicering av dikter i Lyrikvännen.

Susanna Lindeby