Towan Obrador

Towan Obrador, tidigare bibliotekarie och barnkultursek-reterare på Gotland, har under de senaste 30 åren arbetat med barnkultur inom teater, dans, akrobatik, litteratur och Medeltidsveckans teaterarrangemang samt gycklargrup-pen Pax. Hon har bl.a. tilldelats Gotlands kommuns kultur-pris, Kunglig guldmedalj, Lions kulturpris och Visby inner-stads guldros.